Blog

Subjektyvūs socialinės nelygybės vertinimai Lietuvoje 2010-2020 m. laikotarpiu

Dr. Rasa IndriliūnaitėVytauto Didžiojo universitetas Sociologijos katedra. Socialinė nelygybė yra viena esminių kategorijų, kuria apibrėžiami materialinės gerovės ir galimybių nelygybių skirtumai šiuolaikinėse visuomenėse. Skirtingos nelygybės dimensijos siejamos tiek su struktūriniais individo gerovę bei galimybes determinuojančiais veiksniais ir tokių fundamentalių resursų, kaip pajamos, išsilavinimas, sveikata, prieigos prie paslaugų galimybė paskirstymu visuomenėje, tiek ir su individo veiksnumą … Daugiau: Subjektyvūs socialinės nelygybės vertinimai Lietuvoje 2010-2020 m. laikotarpiu

Turizmas po COVID-19 pandemijos: pokyčiai naujoje socialinėje aplinkoje

Dr. Darius LiutikasLietuvos socialinių mokslų centras. Nepaisant pažangos vakcinacijos srityje, COVID-19 pandemija turės negrįžtamą poveikį turizmo sektoriui. Tai susiję su turizmo produktų ir paslaugų pokyčiais, naujų turizmo paslaugų ir produktų pasiūla bei turizmo plėtra naujose vietose. Turizmo sektoriuje reikės diegti naujas technologines ir netechnologines inovacijas, naujus produktus ir paslaugas. Pasikeitusioje socialinėje aplinkoje turizmo sektorius turi … Daugiau: Turizmas po COVID-19 pandemijos: pokyčiai naujoje socialinėje aplinkoje

Nacionalizmo ir ekonomikos sąsajos perinterpretavimas: tautinės valstybės kūrimas pasitelkiant neoliberalias reformas Baltijos šalyse posocialistinės transformacijos metu

Karolis Dambrauskasjaunesnysis mokslo darbuotojas, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto, Etninių tyrimų skyrius, Building on the latest scholarship in the nationalism-economy nexus studies, the article examines how nationalism inhabits other ideologies in the economic realm. Firstly, the article presents the latest strands in the nationalism-economy nexus research, namely compatibility between economy and nationalism understood as … Daugiau: Nacionalizmo ir ekonomikos sąsajos perinterpretavimas: tautinės valstybės kūrimas pasitelkiant neoliberalias reformas Baltijos šalyse posocialistinės transformacijos metu

Socialinių grupių dalyvavimo darbo rinkoje kaitos metarmorfozės: Jaunimo ir pagyvenusių žmonių nedarbo palyginimas

Arūnas PociusLSMC Darbo rinkos tyrimų skyrius. Vyresnysis mokslo darbuotojas. Pranešimu siekiama detaliau įvertinti Lietuvos jaunimo ir pagyvenusių žmonių nedarbo skirtumus, atskleidžiant  stebimų pasikeitimų ypatumus (metamorfozes). Pranešime atliekama skirtingomis metodikomis nustatytų jaunimo ir  pagyvenusių žmonių nedarbo rodiklių lyginamoji analize. Atlikta analizė leidžia detaliau įvertinti šių tikslinių grupių nedarbo rodiklių skirtumus bei dinamikos tendencijas. Šalia įprastinio nuo … Daugiau: Socialinių grupių dalyvavimo darbo rinkoje kaitos metarmorfozės: Jaunimo ir pagyvenusių žmonių nedarbo palyginimas

Pork, handshakes and winter swimming. Anti-Islamic emblems of cultural difference in Danish neo-nationalism

Martin LindhardtDepartment of Sociology, Environmental and Business Economics. University of Southern Denmark. In this paper I argue that constructions of Danishness and Danish culture in neo-nationalist right-wing discourse have increasingly become structured around a marked opposition to Islam and Muslim immigrants. My analysis draws on Frederik Barth’s understanding of ethnic identity as constituted through processes … Daugiau: Pork, handshakes and winter swimming. Anti-Islamic emblems of cultural difference in Danish neo-nationalism

Komunikacinės demokratijos grėsmės: visuomenės ir žiniasklaidos atsparumas platformizacijos akivaizdoje

Prof. Auksė Balčytienė, prof. Kristina JuraitėVDU Viešosios komunikacijos katedra, UNESCO-UNITWIN Medijų ir informacinio raštingumo tyrimų centras. Nors žurnalistika ir toliau pripažįstama svarbiu demokratijos institutu, vis tik, kaip rodo naujausi žiniasklaidos ir medijų naudojimo tyrimai, šiuolaikinėms auditorijoms įprastoji žurnalistika jau nebėra svarbiausias naujienų kanalas. Medijuotos komunikacijos ekosistemoje itin daug galių įgyja kiti informacijos tarnsliuotojai, o atsakomybę … Daugiau: Komunikacinės demokratijos grėsmės: visuomenės ir žiniasklaidos atsparumas platformizacijos akivaizdoje

Nuostatų apie gyvenimo eigos įvykius sąsajos su materialiomis ir pomaterialiomis vertybėmis tarp vieno asmens namų ūkių Baltijos šalyse

dr. Apolonijus Žilys lektorius, VDU, Sociologijos katedra. Gyvenimas po vieną ar vieno asmens namų ūkis yra specifinė gyvenimo organizavimo forma, kurios dalis poindustrinėse šalyse auga. Ji apibūdina įvairias situacijas asmens gyvenimo cikle, o gyvenančių po vieną socialinės grupės yra heterogeniška. Visgi, gyvenimas po vieną dominuoja tarp vyresnio amžiaus asmenų ir moterų, o ši grupė susilaukė … Daugiau: Nuostatų apie gyvenimo eigos įvykius sąsajos su materialiomis ir pomaterialiomis vertybėmis tarp vieno asmens namų ūkių Baltijos šalyse

Palankios ugdymo aplinkos paieškos nuotoliniame mokyme: mokytojų patirtys ir įžvalgos

Giedrė StrakšienėKU SHMF, Socialinių pokyčių studijų centro mokslo darbuotoja. Ilona KlanienėKU, SHMF, Pedagogikos katedros profesorė. Posakis, kad mokykla yra ne tik mokymo vieta, bet ir antrieji namai, keičiasi, dabar galime sakyti, kad namai yra ne tik gyvenamoji vieta, bet ir mokykla. Išnykus fizinei aplinkai ir mokymui persikėlus į virtualią erdvę, ugdymo praktikoje vis dažniau susiduriame … Daugiau: Palankios ugdymo aplinkos paieškos nuotoliniame mokyme: mokytojų patirtys ir įžvalgos

Vienišumo raiška ir veiksniai Lietuvoje bei Europos šalių kontekstas

Vaida Tretjakova, Gražina RapolienėLietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas. Vienišumas (angl. loneliness) – nemaloni patirtis dėl trokštamų ir turimų socialinių santykių skaičiaus ir kokybės neatitikimo (Perlman, Peplau 1984; De Jong Gierveld, van Tilburg 1999) – neigiamai veikia tiek individo, tiek visuomenės sveikatą. Nors pagal vienišumo rodiklius Lietuva pirmauja tarp Europos šalių, jo raiška ir veiksniai … Daugiau: Vienišumo raiška ir veiksniai Lietuvoje bei Europos šalių kontekstas

Susidūrimas su amžizmu siekiant sveikatos priežiūros paslaugų: vyresnio amžiaus asmenų patirtys

dr. Dovilė Daugėlienė lektorė, Socialinio darbo katedra, SMF, Vytauto Didžiojo universitetas. Problema. Amžizmas, kuris pasireiškia stereotipais, išankstiniu nusistatymu ir diskriminaciniu elgesiu prieš tam tikrą žmonių grupę, remiantis jų chronologiniu amžiumi[1] yra itin paplitęs sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų sektoriuose su kuriais dažnai sąveikauja vyresnio amžiaus asmenys (VAA). Tyrimai rodo, kad sveikatos priežiūros srityje dirbantys specialistai … Daugiau: Susidūrimas su amžizmu siekiant sveikatos priežiūros paslaugų: vyresnio amžiaus asmenų patirtys

Įkeliama…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.