Turizmas po COVID-19 pandemijos: pokyčiai naujoje socialinėje aplinkoje

Dr. Darius Liutikas
Lietuvos socialinių mokslų centras.

Nepaisant pažangos vakcinacijos srityje, COVID-19 pandemija turės negrįžtamą poveikį turizmo sektoriui. Tai susiję su turizmo produktų ir paslaugų pokyčiais, naujų turizmo paslaugų ir produktų pasiūla bei turizmo plėtra naujose vietose. Turizmo sektoriuje reikės diegti naujas technologines ir netechnologines inovacijas, naujus produktus ir paslaugas. Pasikeitusioje socialinėje aplinkoje turizmo sektorius turi prisitaikyti prie naujų verslo modelių.

Šiame pranešime aptariamos tiek COVID-19 pandemijos valdymo priemonės turizmo sektoriuje, tiek turizmo sektoriaus pokyčiai po COVID-19. Pateikiama Lietuvoje taikytų priemonių apžvalga, kurios buvo įgyvendintos tiek krizei valdyti tiek jos poveikiui sušvelninti. Įvairūs socialiniai, aplinkos ir technologiniai veiksniai nulems turizmo sektoriaus pokyčius po pandeminiu laikotarpiu. Įvairiomis priemonėmis siekiama atnaujinti turizmo sektorių, pertvarkyti turizmo sistemą. Didelis dėmesys skiriamas inovatyvių ir skaitmeninių turizmo paslaugų plėtotei. Turizmo pokyčiai vertinami darnios verslo plėtros, inovacijų pritaikymo, skaitmeninimo, klimato kaitos, sveikatos padėties ir socialinės apsaugos kontekste. Šiame pranešime taip pat bus aptartos mokslinio projekto „Turizmo sektoriaus pokyčiai ir perspektyvos po COVID 19 pandemijos” tikslai ir vykdomos veiklos.

Reikšminiai žodžiai: turizmas, COVID-19, turizmo sektoriaus pokyčiai.