Veiksniai lemiantys visuomenės socialinės struktūros formavimąsi

Arvydas Virgilijus Matulionis
Mokslininkas emeritas, Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas.

Tiriant visuomenės socialinės struktūros formavimąsi ypač svarbu apibrėžti įvairaus lygio ir poveikio stiprumo veiksnių visumą konkrečiame žmonijos istorinės raidos laikotarpyje. Pirmiausia išskiriame vyraujantį socialinių santykių pobūdį.  Dabar tai vartotojiška visuomenė. 2020 metų COVID-19 pandemijos sąlygotas vartotojiškų santykių pristabdymas ir atsigręžimas į žmogų ne kaip į vartotoją ir, tuo pačiu, prekę, ir vilties sužadinimas, kad vyks vartotojiškos visuomenės transformacija į kūrybinę visuomenę, buvo trumpalaikis. Tai lėmė ne tik galios klasės siekimas  atsigriebti dėl patirtų nuostolių, bet ir pačių žmonių vartotojiškų interesų tenkinimo siekis. Antra vertus, netikėta COVID-19 pandemija, dar labiau paaštrino konkurencinę kovą dėl rinkų ir įtakos sferų. Tai turėjo įtakos jėgos grupių vaidmens galios klasėje (šioje koncepcijoje be galios yra skiriamos specialistų, paribio ir užribio klasės) stiprėjimui, formuojantis iliuzijai, kad dominavimą rinkose galima pasiekti net lokalinio karo pagalba. Karo metu žūsta gyventojai. Auga aukų skaičius dėl vis dažnėjančių gamtos katastrofų. Tai ženkliai atsiliepia socialinei-demografinei gyventojų struktūrai.

Tiek pandemija, tiek konkurencinė kova didina visapusišką atotrūkį tarp šalių. Tai ženkliai didina migracinius srautus: tiek legalią, tiek nelegalią migraciją. Vykstant lokaliniams karams šalis palieka tūkstančiai pabėgėlių. Formuojasi tiek įteisintos, tiek stichiškai susidariusios pabėgėlių stovyklos, kuriose gyvenimo sąlygos yra sudėtingos. Šių stovyklų žmonės neabejotinai priskirtini užribio klasei.

Ketvirtosios pramonės revoliucijos poveikis socialinei struktūrai yra keleriopas. Visu pirma, dėka principiniai naujų technologijų, medžiagų ir technikos iš esmės keičiasi užimtų gamyboje dirbančiųjų skaičius ir reikalavimai jų kvalifikacijai.  Didėja specialistų reikšmė,  Keičiasi specialistų, paribio ir užribio klasių atstovų proporcijos. Augant neužimtų gamyboje skaičiui jie persiskirsto paribio ir užribio klasėse. Dėl vartotojiško visuomenės pobūdžio socialinė atskirtis didėja. Dėka ketvirtosios pramonės revoliucijos vis spartėja profesinės dirbančiųjų struktūros pokyčiai: atsiranda naujos profesijos, išnyksta kitos.