Vaiko dalyvavimas jį liečiančiuose vaiko apsaugos sprendimuose

Vytautas Kirka
VVTAĮT prie SADM Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas; VDU PMDF doktorantas.

Šiandien daug kalbama apie valstybės gerovę, o žvelgiant į dabartinę situaciją pasaulyje akivaizdu, jog ši tema bus aktuali nuolat. Visuomenės gerovė prasideda nuo labiausiai pažeidžiamo asmens – vaiko, todėl svarbu tinkamai įgyvendinti vaiko teisių apsaugos politiką, garantuojant jo socialines teises.

Įgyvendinant vaiko politiką Lietuvoje yra sugrįžtama prie probleminių klausimų, paliečiančių vaikų skurdo, smurto, švietimo, sveikatos problemas ir kitas jautrias temas. Šiai visuomenės grupei nėra skiriamas tinkamas dėmesys ir nepakanka politinės valios keisti įsisenėjusias problemas. Viena iš vaiko gerovės dedamųjų dalių yra vaiko dalyvavimas – jo balso išgirdimas. Ši svarbi dalis praktiškai pradėta įgyvendinti po 2018 m. liepos 1 d., kada įsigaliojo Vaiko teisių apsaugos pagrindų pakeitimo įstatymas.

Mokslinė problema: vaiko dalyvavimas Lietuvoje nepakankamai užtikrinamas ir tai daro neigiamą įtaką vaiko teisių įgyvendinimui.

Tikslas: ištirti vaiko dalyvavimą jį liečiančiuose vaiko apsaugos sprendimuose.

Uždaviniai:

  • Išanalizuoti vaiko dalyvavimo aplinką.
  • Remiantis vaikų patirtimis, identifikuoti galimas problemas vaiko dalyvavimo procese.

Tyrimo metodas

Lietuvoje vaiko dalyvavimas yra praktiškai netyrinėtas, todėl pasirinktas kokybinis tyrimas, kuriame labai svarbios tiriamųjų patirtys bei įžvalgos. Siekiant išanalizuoti, kaip patys dalyviai vertina jų nuomonės išklausymą ir dalyvavimo užtikrinimą, kokios yra jų patirtys bendraujant su specialistais bei kokių turi pasiūlymų gerinant bendravimą, atlikta 15 pusiau struktūruotų interviu su 10−17 metų vaikais, augusiais šeimose, kuriose buvo pažeidžiamos vaiko teisės, o šiuo metu yra globojami (rūpinami) šeimose, šeimynose, ar bendruomeniniuose globos namuose. Tyrimo metu vaikų patirtys atskleidė pagrindines problemas vaiko dalyvavimo proceso, kad dalyvavimo aplinka yra skurdi, vaikas retai aktyviai dalyvauja jį liečiančiuose sprendimuose, nes specialistai koncentruojasi tik į vaiko nuomonės išklausymą.