Susidūrimas su amžizmu siekiant sveikatos priežiūros paslaugų: vyresnio amžiaus asmenų patirtys

dr. Dovilė Daugėlienė
lektorė, Socialinio darbo katedra, SMF, Vytauto Didžiojo universitetas.

Problema. Amžizmas, kuris pasireiškia stereotipais, išankstiniu nusistatymu ir diskriminaciniu elgesiu prieš tam tikrą žmonių grupę, remiantis jų chronologiniu amžiumi[1] yra itin paplitęs sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų sektoriuose su kuriais dažnai sąveikauja vyresnio amžiaus asmenys (VAA). Tyrimai rodo, kad sveikatos priežiūros srityje dirbantys specialistai yra internalizavę amžistines nuostatas, kurios kreipia jų elgesį su vyresnio amžiaus pacientais, turi įtakos savalaikiam ligų diagnozavimui, kokybiškam ir nuosekliam gydymui, kas susiję su neigiamomis pasekmėmis pacientų sveikatos būklei[2][3].

Pranešimo tikslas – pristatyti VAA susidūrimo su amžizmu patirtis siekiant sveikatos priežiūros paslaugų.

Metodai. Pranešimo pagrindą sudaro kokybinio tyrimo rezultatų apibendrinimas. Duomenų rinkimo instrumentas – pusiau struktūruotas giluminis interviu. Tyrime dalyvavo 22 VAA (65+), sergantys įvairiomis lėtinėmis ligomis ir dėl to turintys nuolat sąveikauti su sveikatos priežiūros specialistais. Duomenų analizės metodas – temų analizė. Tyrimo radiniai. VAA viso gyvenimo metu internalizuoja amžistines nuostatas (implicistinis amžizmas), kurios yra nuolat ir (ar) galutinai įtvirtinamos sąveikoje su sveikatos priežiūros specialistais (eksplicistinis amžizmas), kurie akcentuoja chronologinį asmens amžių, kaip pagrindinę fizinio diskomforto priežastį. Amžismas sveikatos priežiūros srityje pasireiškia per sveikatos priežiūros specialistų kalbą (vyresnio amžiaus pacientų žeminimas, išjuokimas, pakeltas tonas) ir elgesį, kada ignoruojami, sumenkinami nusiskundimai, vengiama nukreipti kitų specialistų konsultacijoms ar paskirti reikiamą kiekį gydomųjų procedūrų, kvestionuojamas VAA turimas neprofesionalus (lay) žinojimas. Susidūrimas su amžizmu sveikatos priežiūros įstaigoje pakeičia asmenų lėtinės ligos valdymo trajektorijas, kada pamažu atsisakoma lankytis pas sveikatos priežiūros specialistus, ieškoma alternatyvių fizinių ligos simptomų valdymo būdų tai taip pat turi įtakos asmens fizinei ir emocinei savijautai, gyvenimo kokybei.


[1] Ayalon L, Tesch-Römer C. Taking a closer look at ageism: self- and other-directed ageist attitudes and discrimination. Eur J Ageing. 2017 Jan 5;14(1):1-4. doi: 10.1007/s10433-016-0409-9. PMID: 28804389; PMCID: PMC5550624.

[2] Chrisler, J.C., Barney, A. and Palatino, B. (2016), Ageism can be Hazardous to Women’s Health: Ageism, Sexism, and Stereotypes of Older Women in the Healthcare System. Journal of Social Issues, 72: 86-104. https://doi.org/10.1111/josi.12157

[3] Ben-Harush A, Shiovitz-Ezra S, Doron I, Alon S, Leibovitz A, Golander H, Haron Y, Ayalon L. Ageism among physicians, nurses, and social workers: findings from a qualitative study. Eur J Ageing. 2016 Jun 28;14(1):39-48. doi: 10.1007/s10433-016-0389-9. PMID: 28804393; PMCID: PMC5550621.