Subsidiarumo principo link: vaikų dienos centrų akreditacijos vertinimas

Ilona Tamutienė
Viešojo administravimo katedra, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas.

Šio pranešimo tikslas yra, remiantis nevyriausybinių vaikų dienos centrų atveju, apžvelgti subsidiarumo principo įgyvendinimą Lietuvoje. Pranešimas remsis apklausos, atliktos 2021 rugpjūčio-rugsėjo mėn. rezultatais. Tyrime dalyvavo 113 informantų:  43 valdžios, 70 –  vaikų dienos centrų atstovų. 15 vyrų, likę  – moterys. Atranka tikslinė, neatsitiktinė. Pirmoje pranešimo dalyje bus pristatomas subsidiarumo konceptas, valdžios ribos bei tarpininkaujančių tarp individo ir valdžios organizacijų svarba. Antroje pranešimo dalyje atskleidžiama tyrimo dalyvių perspektyva: jų egzistenciniai tikslai, susiję su VDC, akreditacijos vertinimas. VDC akreditaciją galima vertinti kaip Lietuvos socialinės politikos esminį žingsnį, reguliuojantį nevyriausybinio ir valdžios sektoriaus veiklą. VDC iš projekto, trukusio beveik 30 metų,  integruoti į socialinių paslaugų sistemą, kaip lygiaverčiai partneriai. Rekomenduojama subsidiarumo principą įrašyti į nevyriausybinių organizacijų plėtros, Socialinių paslaugų ir vietos savivaldos įstatymus ir gerinti praktinį subsidiarumo principo taikymą, kuris padėtų mažinti galių tarp valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus disbalansą bei padėtų pagrindą pagarbiai partnerystei.

Raktiniai žodžiai: subsidiarumas, valdžia, vaikų dienos centrai, akreditacija, žmogaus orumas.