Socialinių grupių dalyvavimo darbo rinkoje kaitos metarmorfozės: Jaunimo ir pagyvenusių žmonių nedarbo palyginimas

Arūnas Pocius
LSMC Darbo rinkos tyrimų skyrius. Vyresnysis mokslo darbuotojas.

Pranešimu siekiama detaliau įvertinti Lietuvos jaunimo ir pagyvenusių žmonių nedarbo skirtumus, atskleidžiant  stebimų pasikeitimų ypatumus (metamorfozes). Pranešime atliekama skirtingomis metodikomis nustatytų jaunimo ir  pagyvenusių žmonių nedarbo rodiklių lyginamoji analize. Atlikta analizė leidžia detaliau įvertinti šių tikslinių grupių nedarbo rodiklių skirtumus bei dinamikos tendencijas. Šalia įprastinio nuo darbo jėgos skaičiuojamo nedarbo lygio rodiklio straipsnio autorius taip pat pateikia demografinio nedarbo lygio rodiklio analizės rezultatus. Esminis dėmesys šioje pranešime skiriamas Lietuvos jaunimo ir pagyvenusių nedarbo lygio rodiklių analizei. Tačiau vienas iš pranešimo prioritetų – situacijos darbo rinkoje įvertinimas Baltijos šalyse ir visos ES mastu.