Socialinės atminties tyrimų metodologiniai iššūkiai ir aktualumas dabarčiai: atminčių apie Sąjūdžio laikotarpį atvejis

Kristina Šliavaitė
Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos institutas, vyresnioji mokslo darbuotoja.

Pranešime aptariami metodologiniai iššūkiai kylantys tiriant skirtingų grupių atmintis apie praeities laikotarpius, bei diskutuojama kodėl socialinės atminties tyrimai yra aktualūs kalbant apie dabarties visuomenei kylančius iššūkius. Diskutuojama ar skirtingų socialinių grupių konstruojamos atmintys apie Sąjūdžio laikotarpio pilietiškumą, pasirinkimus bei bendrabūvį yra aktualūs dabarties visuomenei kylančių iššūkių kontekste. Pranešime platesniame teorinių ir metodologinių atminties tyrimų kontekste reflektuojami pirmieji etapai įgyvendinant LMT finansuojamą tyrimų projektą ,,Etniškumas, įtrauktis ir istoriniai pasirinkimai tautinių mažumų pasakojimuose apie Lietuvos valstybingumo atkūrimą XX a. pabaigoje“ (LMTLT, sutarties Nr. S-MOD-21-3).