Požiūrių į lyčių vaidmenis ir gimstamumo ryšių kaita Lietuvoje 1990-2017 m.: lyginamoji perspektyva

Dovilė Galdauskaitė
doktorantė, Sociologijos katedra, Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Vilniaus universitetas.

Pastaruoju metu mokslininkai daug dėmesio skiria lyčių lygybei, lyčių lygiateisiškumui ar lyčių revoliucijai (McDonald 2013; Goldscheider ir kt. 2015), kaip reikšmingiems veiksniams, aiškinant žemo gimstamumo tendencijas mikro- ir makro-lygmenimis. Nepaisant vis didėjančio tyrimų skaičiaus ir įvairovės, ryšys tarp gimstamumo ir lyčių lygybės dimensijų nėra vienareikšmis. Šio pranešimo tikslas – pristatyti požiūrių į lyčių vaidmenis ir gimstamumo ryšių kaitą Lietuvoje 1990-2017 m., lyginant su Švedija, Estija, Austrija, Prancūzija ir Italija.

Duomenys ir metodai. Analizuojami devyni duomenų rinkiniai iš penkių tarptautinių tyrimų – Gyventojų politikos vertinimo, Kartų ir lyčių, Europos vertybių, Tarptautinės socialinio tyrimo programos ir Europos socialinio tyrimo. Analizėje naudojami du metodai – klasterinė analizė, skirta identifikuoti skirtingus požiūrių į lyčių vaidmenis modelius ir logistinė regresija, skirta ryšio tarp gimstamumo ir požiūrių į lyčių vaidmenis modelių vertinimui. Rezultatai. Atlikta analizė rodo, kad nepaisant visose analizuojamose šalyse stebimos požiūrių į lyčių vaidmenis modelių konvergencijos egalitarėjimo link, didėja skirtumai tarp požiūrių į lyčių vaidmenis modelių. Požiūrių į lyčių vaidmenis atžvilgiu, Lietuva visą analizuojamą periodą buvo labiausiai tradicinė ir lėčiausiai egalitarėjanti šalis. Švedija ir Prancūzija – labiausiai egalitarinės, tačiau Švedija ne tik egalitariškiausia, bet ir sparčiausiai egalitarėjanti. Vertinant vaikų (ne)turėjimo priklausomybę nuo požiūrių į lyčių vaidmenis modelių visu analizuojamu periodu, labiausiai tikėtina, kad vaikų turėjo išreiškusieji labiausiai tradicinius požiūrius į lyčių vaidmenis. Tačiau atsiskleidžia ir kitokios tendencijos – Lietuvoje ir Švedijoje, kai kuriais atvejais, labiau tikėtina, kad vaikų turi tie, kurie išreiškė ne labiausiai tradicinius požiūrius į lyčių vaidmenis.