Postsovietinių virsmų patirtis kaip kartos tapatybės bruožas

Dr. Sigita Kraniauskienė
Vyriausioji mokslo darbuotoja, Socialinių pokyčių studijų centras, Klaipėdos universitetas.

Pranešime analizuojamos specifinės postsovietinės transformacijos Lietuvoje patirtys paveikusios paskutinės sovietmečio kartos tapatybę. Tai sovietinės standartizacijos, institucionalizacijos ir posovietines destandartizacijos, deinstitucionalizacijos patirtys bei refleksijos siejamos su specifiniu gyvenimo tarpsniu – perėjimu į suaugystę, kuomet minėtosios transformacijos poveikis buvo labiausiai ženklus. Lietuvoje šių transformacijų poveikis ir patirtis yra plačiau tyrinėta kiekybiškai iš makro demografinės, sociologinės, psichologinės perspektyvų, atskleidžiant jų struktūrą, eigą. Pranešime siekiama parodyti postsovietinių transformacijų poveikį kartos tapatybei iš mikro perspektyvos, remiantis kokybine gyvenimo istorijų medžiaga.