Nutrūkusi priežiūros grandinė: kodėl grįžta lietuviai migrantai, dirbę vyresnių žmonių priežiūroje užsienyje?

Gražina Rapolienė
Lietuvos socialinių mokslų centro mokslo darbuotoja.

Liat Ayalon
Louis ir Gabi Weisfeld Socialinio darbo mokyklos profesorė, Izraelis.

Lietuva, kaip migrantų darbo jėgą teikianti šalis, dalyvauja globalioje priežiūros sektoriaus grandinėje. 13 kokybinių pusiau struktūruotų interviu pagrindu aiškinomės, kodėl grįžta migrantai, dirbę vyresnio amžiaus žmonių priežiūroje užsienyje. Taikant nuolatinį lyginimą, buvo išskirtos trys pagrindinės temos.

Pirmoji tema atskleidė darbo nelegalumą kaip grįžimo priežastį. Išryškėjo emocinės darbo pasekmės ir fiziškai sunkūs jo aspektai. Trečioji tema skirta gilesniam galimų praradimų ir būsimo priežiūros poreikio suvokimui, susijusiam su priežiūros darbu. Tyrimo rezultatai atskleidžia sudėtingų darbo sąlygų ir nesaugaus jo pobūdžio svarbą migrantų sprendimui grįžti namo, tokiu būdu praplečiant dualistinį grįžtamosios migracijos paaiškinimą patirta sėkme ar nesėkme. Ankstesniais tyrimais atskleistos sudėtingos priežiūros namuose darbo sąlygos (fiziškai, emociškai sunkios, kartais net išnaudotojiškos), dėl nelegalumo nesaugios (pavyzdžiui, JAV) kaip visuma paskatina emigrantus permąstyti įgyjamo finansinio saugumo kitokius kaštus (emocinius, socialinius, “protų švaistymo” ir pan.). Šio tyrimo radiniai gali būti dvejopai naudingi socialinei politikai Lietuvoje: kaip emigracijos šaliai kuriant palankesnes darbo sąlygas, taip stiprinant vyresnio amžiaus žmonių priežiūros sektorių Lietuvoje ir sulaikant potencialius emigrantus, be to, pasiruošiant analogiškam darbuotojų priėmimui iš trečiųjų šalių (Baltarusijos, Ukrainos, šiuo metu – pabėgėlių ir pan.) ir jų darbo reglamentavimui.