Nuo „energetinės salos“ iki žaliojo kurso: sociologinių žinių autoritetas ir vaidmuo energetikos sektoriaus transformacijoje

Dr. Dainius Genys
VDU Energetinio saugumo tyrimų centras.

Visuomenės  nuomonė užima svarbią vietą kiekvienos demokratinės šalies valdyme. Siekdama įgyvendinti konkrečius politinius tikslus, valdžia privalo atsižvelgti į ne tik į šalies strateginį interesą, bet ir visuomenės prioritetus, lūkesčius bei nuomonę. Toks uždavinys neretai tampa nemenku iššūkiu, kadangi visuomenės nuomonė dažnai yra diferencijuota pagal skirtingų grupių interesus ir sampratas. Įvairios specifinės visuomenės gyvenimo sritys, šiuo atveju – energetika, skirtingų socialinių veikėjų dažniausiai vertinama nevienodai ar net radikaliai priešingai. Siekdama priimti pozityvius ir konstruktyvius sprendimus, valdžia turi atsižvelgti arba konstruoti viešąją nuomonę taip, kad ji būtų palanki konkrečiai įgyvendinamai politikai. Visuomenės požiūris ir jį atspindintys sociologiniai tyrimai tampa ypač svarbiu reiškiniu, kuris gali  būti panaudotas kaip svarbus energetikos politikos įgyvendinimo sėkmingumo / nesėkmingumo veiksnys.

Pranešimas skirtas apžvelgti energetinio saugumo tyrimų raidą aptariant kaip ir kiek sociologinis žinojimas prisidėjo prie vienos iš opiausių pastarojo laikmečio problemų – energetinio saugumo – sprendimo dinamikos. Tyrime analizuojama politinių prioritetų ir visuomenės požiūrio raidos sampynos. Tyrimas remiamas sociologinių apklausų rezultatais, ekspertiniais interviu bei svarbiausių energetikos politiką atspindinčių dokumentų analize, o taip pat antriniais duomenimis.

Raktiniai žodžiai: sociologija, žinojimas, visuomenės požiūris, energetikos politika.