Neuroįvairi mokykla 2024-ieji: autistiškus vaikus auginančių šeimų konstruojami ateities scenarijai

dr. Daiva Bartušienė
Vytauto Didžiojo universitetas, Sociologijos katedra.

Pagal Seimo priimtus Švietimo įstatymo pakeitimus 2024-aisiais, vaikai turintys įvairius neurologinius, raidos, mokymosi, adaptacijos ir kt. skirtingumus, kurie įvardijami kaip specialieji poreikiai ir yra susiję su tam tikromis klinikinėmis negaliomis bei sutrikimais, įtraukiami į bendrojo ugdymo mokyklas. Į šiuolaikinę mokyklą perkeliant neuroįvairovės judėjimo perspektyvą siekiama mažinti diskriminaciją, užtikrinti Žmogaus teisių įsipareigojimus ir skatinti visuomenės nuostatų kaitą. Tačiau tai yra ir vienas labiausiai šiuo metu diskutuojamų klausimų autistiškus vaikus auginančių šeimų bendruomenėje, kurios viduje taip pat nėra vieningos pozicijos šiuo klausimu.

Šiame pranešime trumpai pristatoma „neuroįvairios mokyklos“ koncepcija ir aptariami įvairūs scenarijai, kuriuos konstruoja šeimos jau turinčios įvairių patirčių, t.y. jų vaikai yra lankę, arba šiuo metu lanko BU mokyklas, ir tos, kurios dar to (ne)laukia. Analizuojami 34 kokybiniai interviu su autistiškus vaikus auginančiomis šeimomis ir jų subjektyvios patirtys. Atskleidžiami šeimų
konstruojami ateities scenarijai, kuriuose atsispindi tokie aspektai kaip vaikų socialinės elgsenos ir emocijų medikalizacija, vaikų mokymas namuose – „homeschooling‘as“, diagnozių slėpimas nuo klasės ir mokyklos bendruomenės siekiant išvengti išankstinių nuostatų, ir kt.