Nepotizmo paplitimas ir tolerancija Lietuvoje: ar nuostatos keičiasi? 2018 – 2020 m. visuomenės nuostatų lyginamoji analizė

Algis Davidavičius
VDU PMDF VKK lektorius, Vilniaus politikos analizės instituto ekspertas.

Dr. Gintaras Šumskas
VDU PMDF PK docentas, Vilniaus politikos analizės instituto tyrimų vadovas.

Nepotizmas ir ypač jo atmainos – patronažas ir favoritizmas neabejotinai kelia grėsmes skaidrios, konkurencingos ir lygių galimybių visuomenės raidai. Kiek nepotistiniai santykiai yra paplitę Lietuvoje ir ar jie kinta? Visuomenės nuostatų tyrimas (2018 m. atliktos reprezentatyvios apklausos rezultatai) apie nepotizmo reiškinį, pristatytas 2019 m. konferencijoje, parodė, jog giminystės ir asmeniniai ryšiai profesinėje ir darbinėje aplinkoje yra gana paplitę ir toleruojami. Siekiant stebėti vertinimų dinamiką, analogiškas reprezentatyvus tyrimas buvo pakartotas 2020 m. rudenį. Lyginamoji analizė 2019 m. papildyta tikslinės grupės – vietos savivaldos atstovų (Tarybų nariai) apklausa. Atliktų tyrimų duomenys leidžia įvertinti nepotizmo tolerancijos pokyčius 2018 – 2021 m.