Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų tinklo ypatumai

Simona Ščerbinskaitė
Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto doktorantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Gyventojų skaičiaus mažėjimas bei senstanti visuomenė, retėjantis socialinės infrastruktūros tinklas, augantis negyvenamų gyvenviečių skaičius. Tai iššūkiai su kuriais šiandien susiduria Lietuvos kaimo gyvenamosios vietovės. Vis didesnę reikšmę įgyjant principui „iš apačios į viršų“ (iniciatyvoms kylančioms iš vietos gyventojų), kaimo bendruomeninės organizacijos (KBO) neretai įvardinamos vienomis svarbiausių kaimo vietovių plėtros veikėjų, galinčių padėti sušvelninti šiose gyvenamosiose vietovėse vykstančius neigiamų pokyčius.

VŠĮ „ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros“  kasmet pateikiamo Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų sąvado duomenimis 2021 metais šalyje buvo registruota 2 tūkst. kaimo bendruomeninių  organizacijų. Remiantis šiais duomenimis, 10 tūkstančių kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojų teko 22,1 KBO. Vis tik, atlikta duomenų analizė atskleidė, jog tiek šių organizacijų tinklo apimtis, tiek turinys ženkliai skiriasi nuo oficialiai pateikiamo: 4,35 proc. sąvade pateiktų KBO neatitiko kaimo bendruomeninės organizacijos apibrėžimo, 12,5 proc. iš likusių organizacijų nebuvo finansiškai atskaičios (todėl sunku įvertinti kokia dalis jų yra funkcionali KBO tinklo dalis), dar 1 proc. sąvade pateiktų kaimo bendruomeninių organizacijų analizės metu buvo likviduotas arba jam pradėtas likvidavimo procesas. Šalies KBO tinklo problemiškumą atliepia ir organizacijų veiklos ataskaitų turinio analizės duomenys. Daliai KBO būdingas sąlyginis veikimas, t. y. organizacijos ataskaitose nurodo nevykdančios jokios veiklos bei pabrėžia, jog ją atnaujins „esant poreikiams“. Tokiu būdu šalies kaimo bendruomeninių organizacijų skaičius dirbtinai išpučiamas, o statistinės spragos neleidžia įvertinti realaus šalies kaimo bendruomeninių organizacijų tinklo pajėgumų prisidėti prie kaimo plėtros tikslų įgyvendinimo.

Pranešime pristatomas oficialiai pateikiamas ir tyrimo metu nustatytas Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų tinklas ir jo ypatybės (dydis, teritorinis pasiskirstymas, jį sudarančių elementų bruožai).