Lietuvos gyventojų vertybinės nuostatos ir Covid-19 pandemijos valdymas

Doc. Dr. Rūta Žiliukaitė
Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Sociologijos ir socialinio darbo institutas.

Nuo 2020 metų pavasario Lietuvoje taikytas karantinas ir kitos pandemijos valdymo priemonės ne kartą viešose diskusijose kėlė klausimus, ar ir kaip gyventojų atsakas į šias priemones gali būti susijęs su jų su visuomenėje vyraujančiomis vertybinėmis nuostatomis. Remiantis pandemijos laikotarpiu atliktais kitose Europos šalyse gyventojų vertybių kaitos tyrimais, pasitelkiant lyginamąją Europos šalių gyventojų vertybinių nuostatų analizės rezultatų ekstrapoliaciją (2017 EVS, 2018 ESS, kiti įvairiose Europos šalyse atlikti tyrimai) pranešime bus pamėginta apibrėžti, kokios vertybinių nuostatų dimensijos yra  svarbios suprantant pandemijos valdymo priemonių taikymo efektyvumą Lietuvoje. Taip pat pranešime bus siekiama atskleisti, kokius klausimus galime kelti, remdamiesi turimais duomenimis apie Lietuvos gyventojų vertybinių nuostatų kaitą prieš ir per pandemiją.