Dialogas ir pasitikėjimas kaip socialinės sąveikos prielaida

Dr. Ramunė Jurkuvienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Bioetikos katedra.

Dr. Indrė Gajdosikienė
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo institutas.

Dialogo sąlygos ir galimybė – bazinė susikalbėjimo ir pasitikėjimo, konfliktų ir įtampų sprendimo, sklandžios socialinės sąveikos prielaida. Kalbant apie šalies visuomenės ateities perspektyvas, jos funkcionavimą ir plėtrą, svarbu analizuoti socialinės sąveikos ir pasitikėjimo klausimą, aptarti pasitikėjimo trukdžius.

Pasitikėjimas auga santykyje, kada įmanomas dialogas, pagarbus įsiklausymas, ir apima emocinę, pažintinę ir elgesio dimensijas. Pasitikėjimas yra pagrindinė prielaida, palaikanti socialinės realybės tvarką. Pasitikėjimas yra kuriamas remiantis empatija, emociniu pagrindu, kuris papildo pažintinį. Šį emocinį pasitikėjimo komponentą sudaro emocinis ryšys tarp visų, kurie dalyvauja santykiuose. Pasitikėjimas sukuria atmosferą, kurioje gali būti imamasi intensyvių emocinių investicijų. Praktinė pasitikėjimo reikšmė slypi socialiniame veiksme, kuriuo jis remiasi. Pasitikėjimo elgesio turinys yra atsiveriantis kitam ir prisiimantis riziką elgesys, tikintis, kad kiti taip pat elgsis – pareigingai ir kompetentingai. To nevykstant nusiviliama ir nepasitikėjimas auga. Nagrinėjant šiuolaikinius socialinius procesus, pasitikėjimas yra naudojamas kaip sociologinės tikrovės pagrindas.

Totalitarinė visuomenė, kuri neigia socialinę realybę (Arendt, 2001), negali sukurti autentiškų santykių, kuriems reikia bendro supratimo, kas yra santykiai, kas jungia visuomenės narius. Be dialogo ir iš jo gimstančio pasitikėjimo neįmanoma sukurti sėkmingo santykių valdymo, be autentiškų santykių, pagrįstų pasitikėjimu ir abipusiškumu neįmanoma konstruktyvi socialinės tikrovės perspektyva. Vis dėlto net ir sudėtingomis sąlygomis prie pasitikėjimo kūrimo gali prisidėti kiekviena(s).

Pristatyme pateikiama teorinė analizė, grįsta praktikos patyrimu ir tyrimais.