XIII Lietuvos sociologų draugijos konferencija „Visuomenė, regionai, transformacijos: ar turime scenarijus ateičiai“?

Esant vis dar neapibrėžtai situacijai, susijusiai su COVID-19 pandemija ir viruso omikron atmainos plitimu, bendru sprendimu XIII Lietuvos sociologų draugijos konferencija š.m. sausio 14 d. vyks nuotoliu. Konferencijos organizatoriai labai apgailestauja kad susidariusios aplinkybės šįkart ir vėl neleidžia susitikti gyvai.

XIII Lietuvos sociologų draugijos metinė konferencija – tai tradicinė kasmetinė mokslinių diskusijų platforma, skirta visuomenės, gyvenančios pandemijos sąlygomis, raidos klausimų sociologiniam aptarimui.

Pastarieji pandemijos metai lėmė visuomenės transformacijas visose jos funkcionavimo srityse. Nauji iššūkiai palietė įvairius visuomenės sluoksnius, teko ieškoti savų kasdienio gyvenimo, ekonominės veiklos, šeimos, laisvalaikio ir bendravimo strategijų. Emocijos, besiformuojančios vertybinės įtampos formos, komunikacija ir saviraiška, kūrybiškumas ir apatija – visa tai brėžia naujas visuomenės gaires. Šalia formuojasi reiškiniai, reikalaujantys naujo požiūrio: de(urbanizacija), namo-centrizmas, nuotolinio darbo ir vartojimo formos, aukštesni visuomenės sveikatos rizikos slenksčiai, šeimos ir darbo derinimas.

Platesniame regioniniame kontekste taip pat įžvelgiamos politinių vertybinių sankirtų formos, kvestionuojančios, kokia socialinė, ekonominė ar politinė raida visuomenei palankiausia.

Kaip sociologinės žinios gali pasitarnauti, aiškinant šiuos pokyčius ir numatant galimus tolimesnės raidos scenarijus? Ar gebame sociologines žinias pritaikyti viešajai politikai ir naujoms visuomenės santykių formoms paaiškinti? Kokias galime įžvelgti rizikas ateityje? Ar esame pasiruošę būti aktyviais piliečiais? Šiais ir kitais klausimais ir bus diskutuojama konferencijoje.